Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật

Bối cảnh thành lập TT-Group

Những tiến bộ trong khoa học và công nghệ trên thế giới đã mở ra nhiều cơ hội lớn, đồng thời cũng đem lại những thách thức chưa từng có đối với tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và xã hội. Riêng đối với Việt Nam, chúng ta đã biết nắm bắt một số cơ hội để có được những thành tựu đáng kể, trong đó đáng chú ý là những thành công bước đầu trong công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu định hướng, chất lượng sản phẩm/ công trình và năng suất lao động không đảm bảo vẫn là những khó khăn và thách thức lớn mà chúng ta chưa thể vượt qua được. 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của TT-Group đã nhận thức được vai trò của công ty trong việc khắc phục những điểm yếu đang tồn tại trong các lĩnh vực hoạt động của mình. Với định hướng đó, TT-Group đã triển khai và ngày một hoàn thiện các mục tiêu:

 • Quy tụ và đào tạo đội ngũ kỹ sư, nhân viên giàu kinh nghiệm và quyết tâm, những người cam kết và hành động vì sự phát triển bền vững, không ngừng cải thiện năng lực kỹ thuật, năng suất lao động;

 • Đầu tư đều đặn và hiệu quả vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bao gồm phòng thử nghiệm được công nhận đạt chuẩn tại Việt Nam, có thể hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh giá chuyên sâu; hiệu chuẩn, hiệu chỉnh các thiết bị và hệ thống tự động hóa;

 • Lựa chọn, thúc đẩy và áp dụng các công nghệ, giải pháp và sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, năng suất cho nội bộ công ty cũng như tất cả các khách hàng của TT-Group.

Nguyên tắc hoạt động của TT-Group:

 • Nguyên tắc đối tác: Quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau, tôn trọng cam kết và làm việc vì lợi ích của tất cả các bên, nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy, lâu dài và hiệu quả.

 • Nguyên tắc trách nhiệm: Mỗi cá nhân nói riêng và toàn bộ tổ chức nói chung phải có trách nhiệm với hành động và quyết định của mình, đảm bảo tính minh bạch và giải trình được cho các hành động và quyết định đã đưa ra.

 • Nguyên tắc trách nhiệm và đóng góp cho cộng đồng.

Tuyên ngôn sứ mệnh của TT-Group:

 • Công nghệ là kim chỉ nam trong mọi hoạt động

 • Liên kết tạo ra sức mạnh bền vững

 • Hỗ trợ khách hàng xây dựng các giải pháp chất lượng và hiệu quả

 • Đảm bảo thu nhập tốt cho cá nhân và tập thể

Lĩnh vực hoạt động của TT-Group

TT-Group đã thành lập các đơn vị hoạt động chuyên sâu cho từng nhóm lĩnh vực công nghệ khác nhau, bao gồm:

 • Đo lường và thử nghiệm (Bao gồm cả giải pháp mô phỏng thời gian thực);

 • Giải pháp giám sát và bảo dưỡng thiết bị dựa trên tình trạng (condition-centered) và độ tin cậy (reliability-centered);

 • Thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho nhà máy công nghiệp;

 • Dịch vụ hiệu chuẩn và chuyển giao công nghệ;

 • Tư vấn công nghệ và đầu tư.

zkiwi demo