Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Hợp bộ thí nghiệm rơ le 3 pha (mã hiệu: ARTES 600, Xuất xứ: KoCoS Messtechnik AG/Đức)
Hợp bộ thí nghiệm rơ le 3 pha (mã hiệu: ARTES 460 II, Xuất xứ: KoCoS Messtechnik AG/Đức)
Máy chụp sóng máy cắt (mã hiệu: ACTAS P360, Xuất xứ: KoCoS Messtechnik AG/Đức)
Máy chụp sóng máy cắt (mã hiệu: ACTAS P260, Xuất xứ: KoCoS Messtechnik AG/Đức)
Máy chụp sóng máy cắt dạng cầm tay (mã hiệu: ACTAS BTT, Xuất xứ: KoCoS Polska Sp.z.o.o/Ba Lan)
Máy đo điện trở tiếp xúc và điện trở một chiều (mã hiệu: PROMET L100, Xuất xứ: KoCoS Polska Sp.z.o.o/Ba Lan)
Máy đo điện trở tiếp xúc dạng cầm tay (mã hiệu: PROMET SE, Xuất xứ: KoCoS Messtechnik AG/Đức)
Máy đo điện trở một chiều dạng cầm tay (mã hiệu: PROMET L10, Xuất xứ: KoCoS Polska Sp.z.o.o/Ba Lan)
  1  
zkiwi demo