Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Hợp bộ thí nghiệm rơ le 3 pha (mã hiệu: ARTES 600, Xuất xứ: KoCoS Messtechnik AG/Đức)
Hợp bộ thí nghiệm rơ le 3 pha (mã hiệu: ARTES 460 II, Xuất xứ: KoCoS Messtechnik AG/Đức)
Máy chụp sóng máy cắt (mã hiệu: ACTAS P360, Xuất xứ: KoCoS Messtechnik AG/Đức)
Máy chụp sóng máy cắt (mã hiệu: ACTAS P260, Xuất xứ: KoCoS Messtechnik AG/Đức)
Máy chụp sóng máy cắt dạng cầm tay (mã hiệu: ACTAS BTT, Xuất xứ: KoCoS Polska Sp.z.o.o/Ba Lan)
Máy đo điện trở tiếp xúc và điện trở một chiều (mã hiệu: PROMET L100, Xuất xứ: KoCoS Polska Sp.z.o.o/Ba Lan)
Máy đo điện trở tiếp xúc dạng cầm tay (mã hiệu: PROMET SE, Xuất xứ: KoCoS Messtechnik AG/Đức)
Máy đo điện trở một chiều dạng cầm tay (mã hiệu: PROMET L10, Xuất xứ: KoCoS Polska Sp.z.o.o/Ba Lan)
Tính năng độc đáo của PROFILE P3 cung cấp thông tin về tình trạng thực tế bên trong của các máy cắt ở tất cả các cấp điện áp. Ghi lại được "hành trình cắt đầu tiên" quan trọng cho biết máy cắt sẽ hoạt động như thế nào trong...
  1  
zkiwi demo