Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
• Flow-X là một trong số ít flow computer đủ điều kiện cho custody transfer (fiscal measurement) trong dầu khí. Flow Computer (FC) là phần rất quan trọng (không thể thiếu theo các tiêu chuẩn liên quan của API, AGA) của mọi hệ thống đo lưu lượng...
  1  
zkiwi demo