Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
EXLERATE - SOFTWARE • eXLerate là phần mềm chuyên cho tự động hóa hệ thống đo lường và điều khiển trong công nghiệp dầu khí. eXLerate có đủ các chức năng của một hệ thống SCADA/HMI (Giám sát - Điều khiển - Thu thập số liệu) và...
  1  
zkiwi demo