Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Hiệu chuẩn Fluke đã xây dựng các nguồn tham chiếu của tần số, làm giảm số lượng thiết bị và đơn giản hóa quy trình hiệu chuẩn tần số, song song với việc nâng cấp phần cứng tối ưu Fluke đã xây dựng hệ phần mềm hiệu chỉnh...
Phần mềm hiệu chuẩn MET / CAL® Plus (với phần mềm MET/TEAM ™) phiên bản 8.1 bao gồm hai ứng dụng: phần mềm MET / CAL® - tiên phong trong lĩnh vực hiệu chuẩn tự động và MET / TEAM ™ - phần mềm để kiểm tra và đo lường quản lý dữ...
Phần mềm hiệu chuẩn MET/CAL® Plus (với MET/BASE và MET/TRACK®) phiên bản 8.1 là phần mềm quản lý tự động hóa giúp bạn đáp ứng những thách thức của việc quản lý và hiệu chỉnh khối lượng công việc của bạn hiệu quả hơn. Nó bao...
Phần mềm quản lý hiệu chuẩn bằng tay MET / CAL® là một ứng dụng cho các chuyên gia chuẩn hiệu chỉnh nhiều khối lượng công việc của họ bằng tay và cần phải thu thập, lưu trữ và báo cáo dữ liệu hiệu chuẩn nhất quán và hiệu quả.
5080/CAL là một phần mềm độc lập, một giải pháp hiệu chuẩn hoàn toàn đơn giản để sử dụng với quy trình và thuật toán được xây dựng bên trong giúp cho quá trình hiệu chuẩn diễn ra nhanh chóng chính xác tránh được sai số không...
  1  
zkiwi demo