Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
GridEx là thiết bị nhỏ gọn, vận hành độc lập được sử dụng trong nghiệm thu, bảo trì và khắc phục sự cố cho các trạm biến áp (TBA) tự động theo IEC 61850.
  1  
zkiwi demo