Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Hệ thống hiệu chuẩn gia tốc CS18 Series được thiết kế để hiệu chuẩn gia tốc ở các giải tần số khác nhau từ tần số thấp đến tần số cao phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng như các phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất...
Hệ thống hiệu chuẩn sốc CS18 Series được thiết kế dựa trên nguyên tắc của thanh Hopkinson và thiết bị truyền động cho phép kiểm soát rất chính xác của biên độ sốc với một độ chính xác lặp lại cao. Vì vậy, nó có thể hiệu...
Các hệ thống hiệu chuẩn âm thanh CS18 series là những hệ thống được thiết kế để hiệu chỉnh cảm biến âm thanh, micro đo lường, thiết bị đo mức độ âm thanh và hệ thống đo lường âm thanh từ bất kỳ nhà sản xuất âm thanh nào.
Dựa trên nhiều năm liên tục nghiên cứu và phát triển, cũng như hợp tác với Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) và Polytec, Spektra đã dẫn đầu trong thị trường thế giới cho các hệ thống hiệu chuẩn - chuẩn đầu cho các bộ cảm biến...
Hệ thống chuẩn rung VCS Series của Spektra là hệ thống kiểm soát độ rung cho thử nghiệm mô phỏng môi trường bằng cách sử dụng hệ thống kiểm tra độ rung. Các phần cứng của dòng này có thể nâng cấp bộ điều khiển được. Kết...
  1  
zkiwi demo