Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Hệ thống hiệu chuẩn gia tốc CS18 Series được thiết kế để hiệu chuẩn gia tốc ở các giải tần số khác nhau từ tần số thấp đến tần số cao phù hợp...
Hệ thống hiệu chuẩn sốc CS18 Series được thiết kế dựa trên nguyên tắc của thanh Hopkinson và thiết bị truyền động cho phép kiểm soát rất chính xác của...
Các hệ thống hiệu chuẩn âm thanh CS18 series là những hệ thống được thiết kế để hiệu chỉnh cảm biến âm thanh, micro đo lường, thiết bị đo mức độ...
Dựa trên nhiều năm liên tục nghiên cứu và phát triển, cũng như hợp tác với Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) và Polytec, Spektra đã dẫn đầu trong thị...
Hệ thống chuẩn rung VCS Series của Spektra là hệ thống kiểm soát độ rung cho thử nghiệm mô phỏng môi trường bằng cách sử dụng hệ thống kiểm tra độ...
  1  
zkiwi demo