Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Thiết bị phân tích khí SF6 Zerowaste® 3 có khả năng phân tích khí và sau đó lưu trữ các khí trong một cơ sở lưu trữ nội bộ riêng biệt tránh ô nhiễm chéo giữa các thành phần khí được lưu trữ. Khí được loại bỏ hoàn toàn khi lưu trữ đầy bằng bơm hoặc tự động (nếu được chọn) hoặc bằng tay.
  1  
zkiwi demo