Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Hệ thống chuẩn rung VCS Series của Spektra là hệ thống kiểm soát độ rung cho thử nghiệm mô phỏng môi trường bằng cách sử dụng hệ thống kiểm tra độ...
Dựa trên nhiều năm liên tục nghiên cứu và phát triển, cũng như hợp tác với Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) và Polytec, Spektra đã dẫn đầu trong thị...
Xem tiếp >>
zkiwi demo