Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Bộ kiểm tra phóng điện cục bộ cầm tay PDS Insight™
PDS Insight™ Là thiết bị cầm tay đầu tiên trên thế giới thử nghiệm phóng điện cục bộ (OLPD) trực tuyến được cung cấp với một ứng dụng quản lý cho máy tính bảng - Ứng dụng OLPD Manager™. Thiết bị cầm tay với công nghệ thử nghiệm độc đáo này kết hợp với kiến thức từ hơn 20 năm của HVPD đã phát triển công nghệ thử nghiệm OLPD trên hệ điều hành linh hoạt Android™ và máy tính bảng 10.1 inch.
  Hãng sản xuất: None
PDS Insight™ đo lường mức PD, đếm xung PD và tích lũy các hoạt động của PD qua các chu kỳ dòng điện 50/60Hz để cho phép đánh giá bất kỳ sự phóng điện  cục  bộ  nghiêm  trọng  nào  xảy  ra.  Bằng  cách  kết  hợp  ba  (3)  loại  cảm  biến  PD  (TEV,  HFCT  và  AA),  là  bộ  phù  hợp  cho  thử  nghiệm  OLPD  của  hầu  hết các  loại  cáp  mức  điện  áp  trung  bình  (MV)  tại  nhà  máy  và  điện  áp  cao  (HV)  ngoài  trời  ở  các  trạm  điện.  OLPD  phù  hợp  để  kiểm  tra  dây  cáp  điện,  thiết  bị chuyển mạch, máy  biến  áp,... Tất cả các dữ liệu đo lường của máy  cầm tay này  được  lưu trên  đĩa cứng của nó sau đó  được đồng bộ  hóa (‘synced’) thông qua Bluetooth® để ứng dụng OLPD Manager™ trên máy tính bảng 10.1 inch có thể phân tích, đánh giá và định hướng vấn đề.

zkiwi demo