Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Cảm biến đo phóng điện cục bộ Online
Các loại cảm biến của HVPD được lắp đặt tại hiện trường nhằm thu thập thông tin của đối tượng cầ đo phóng điện cục bộ và phản hồi về hệ thống máy chính để phân tích và chẩn đoán PD. Tùy thuộc vào từng đối tượng để lắp đặt các loại cảm biến khác nhau, hiện nay HVPD cung cấp các loại cảm biến sau: TEV, AA, HFCT, HVCC.
  Hãng sản xuất: None
Tất cả các bộ cảm biến của HVPD có sẵn trong cả hai phiên bản di động và cố định và cung cấp với bộ dụng cụ lắp đặt hoàn chỉnh. Lắp đặt cảm biến OLPD vĩnh viễn đang trở nên phổ biến hơn trong ngành công nghiệp mà khả năng cắt điện là rất hiếm (ví dụ ngành công nghiệp dầu khí) các cảm biến này lắp đặt tại chỗ kiểm tra bất cứ lúc nào, mà không cần phải tạm ngừng hoạt động của hệ thống để kiểm tra định kỳ đối tượng.
zkiwi demo