Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Thiết bị phân tích First trip máy cắt - PROFILE P3
Tính năng độc đáo của PROFILE P3 cung cấp thông tin về tình trạng thực tế bên trong của các máy cắt ở tất cả các cấp điện áp. Ghi lại được "hành trình cắt đầu tiên" quan trọng cho biết máy cắt sẽ hoạt động như thế nào trong trường hợp sự cố thực tế.
  Hãng sản xuất: None

PROFILE P3 cung cấp một giải pháp chi phí hiệu quả bằng cách cho phép:

           •      Kiểm tra trực tuyến đơn giản và nhanh chóng.

•      Ghi lại hoạt động hành trình cắt đầu tiênquan trọng.

•      Kết hợp kiểm tra máy cắt và rơle.

•      Phân tích tại hiện trường các khiếm khuyết của máy cắt.

•      Công cụ quan trọng để giám sát máy cắt một cách hiệu quả.

 

PROFILE P3 là một công cụ chẩn đoán mạnh mẽ để phân tích:

           •      Thời gian hoạt động của tiếp điểm chính.

•      Thời gian hoạt động của tiếp điểm phụ.

•      ‘Sức khỏe’ của việc cuộn dâyđóng và cắt.

•      Tình trạng của mạch ắc quy DC.

•      Tình trạng của tiếp điểm phụ.

 

Các tính năng chính:

  • Phân tích tại hiện trường hiệu quả

PROFILEP3 có thể hiển thị và xếp chồng lên đến 4 kết quả dưới dạng đồ họa. Điều này cho phép phân tích tại hiện trường nhanh chóng các khiếm khuyết tiềm ẩn bằng cách so sánh hành trình cắt đầu tiên hoặc hồ sơ về thao tác đóng máy cắt sau này.

 

  • Kết hợp kiểm tra trực tuyến Máy cắt và Rơle bảo vệ

Phiên bản nâng cao của phần mềm này cho phép chụp đồng thời ‘thời gian cắt’ của rơle bảo vệ và máy cắt.

Biết được Tổng thời gian cắt là rất quan trọng để xem xét việc chọn lọc bảo vệ và bảo vệ theo đúng tình trạng duy trì hồ quang.   

 

  • Chế độ multi-shot

Với chức năng này, PROFILE P3 có thể đóng cắt lại và ghi lại nhiều hoạt động của máy cắt.

Chế độ này có thể được sử dụng cho việc giám sát máy cắt trong khi xảy ra lỗi hoặc SCADA bắt đầu hoạt động. Nó cũng có thể dùng để ghi lại chuỗi các hoạt động chạy/đóng trong khi thiết lập một thử nghiệm.

 

  • Chức năng tự động so sánh

Chức năng này cung cấp chỉ số đạt/không đạt (xanh/đỏ) bằng cách xác định: Nếu các thông số Buffer, Acon, Mconnằm ngoài sức chịu đựng người dùng thiết lập giữa các hoạt động lần đầu tiên, thứ hai và lần thứ 3.

 

  • Cơ sở dữ liệu máy cắt trên PROFILEP3

Tất cả các dữ liệu chi tiết máy cắt được yêu cầu có thể được lưu lại trên PROFILE P3 qua USB. Nó tăng tốc độ truyền vào của chi tiết thử nghiệm và cũng cải thiện độ chính xác.

zkiwi demo