Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Đồng hồ đo vạn năng để bàn cấp chính xác 6,5 số 8845A/8846A
8845A/8846A là thiết bị đo lường với tính năng độc đáo hiển thị kép các giá trị tham số khác nhau của cùng một tín hiệu kết nối để có thể phát hiện ra các vấn đề chất lượng tín hiệu như: trôi, gián đoạn, hay ổn định xem dữ liệu dạng thời gian thực hoặc biểu đồ.
  Hãng sản xuất: Fluke

- Tính năng đặc trưng được cấp bằng sáng chế về đo lường bốn dây (dùng giắc chia 2x4 omhs)  chỉ với 2 dây dẫn tiện dụng.

- 8845A/8846A có nhiều tùy chọn kết nối vơi máy tính: Serial, IEEE-488 và Ethernet.

- 8845A/8846A kết hợp với phần mềm miễn phí FlukeView® Forms Basic có thể chuyển dữ liệu từ đồng hồ đo đến máy tính và xử lý xuất dữ liệu dạng bảng hoặc đồ thị.

Technical Specifications
Display VFD Dot Matrix
Resolution 6.5 Digits
V DC
Ranges: 100 mV to 1000 V
Max. Resolution: 100 nV
Accuracy: 8845A: 0.0035 + 0.0005 (% measurement + % of range)
  8846A: 0.0024 + 0.0005 (% measurement + % of range)
V AC
Ranges: 8845A: 100 mV to 750 V
  8846A: 100 mV to 1000 V
Max. Resolution: 100 nV
Accuracy: 8845A: 0.06 + 0.03 (% measurement + % of range)
  8846A: 0.06 + 0.03 (% measurement + % of range)
Frequency: 3 Hz to 300 KHz
Resistance
2x4 Wire: Yes
Ranges: 8845A: 100 Ω to 100 MΩ
  8846A: 10 Ω to 1 GΩ
Max. Resolution: 8845A: 100 μΩ
  8846A: 10 μΩ
Accuracy: 8845A: 0.010 + 0.001 (% measurement + % of range)
  8846A: 0.010 + 0.001 (% measurement + % of range)
A DC
Ranges: 100 μA to 10 A
Max. Resolution: 100 pA
Accuracy: 0.050 + 0.005 (% measurement + % of range)
A AC
Ranges: 8845A: 10 mA to 10 A
  8846A: 100 mA to 10 A
Max. Resolution: 8845A: 10 nA
  8846A: 100 pA
Accuracy: 0.10 + 0.04 (% measurement + % of range)
Frequency: 3 Hz to 10 kHz
Freq/Period
Ranges: 8845A: 3 Hz to 300 kHz
  8846A: 3 Hz to 1 MHz
Max. Resolution: 1 μHz
Accuracy: 0.01 %
Continuity/ Diode Test Yes
Capacitance
Ranges: 8846A: 1 nF to 0.1 F
Max. Resolution: 8846A: 1 pf
Accuracy: 8846A: 1 %
Temperature
Type: 8846A: Platinum RTD
Ranges: 8846A: -200 °C to +600 °
Max. Resolution: 8846A: 0.01 °
Accuracy: 8846A: 0.06 °
Math Functions
  NULL, Min/Max/Average, Std Dev
dB/dBm: Yes
Advanced Functions
Statistics/Histogram: Yes
Trendplot: Yes
Limit Test: Yes
Input Output
USB Memory: 8846A: USB memory drive port
Real Time Clock: 8846A: Yes
Interfaces: RS 232, IEE-488.2, Ethernet, USB (with optional adaptor)
Programming Languages/Modes: 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45

 

General Specifications
Weight 3.6 kg (8.0 lbs)
Dimensions 88 mm x 217 mm x 297 mm (3.46 in x 8.56 in x 11.7 in)
Calibration Documentation 17025 accredited report of calibration included
Safety Designed to comply with IEC 61010-1:2000-1, UL 61010-1A1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1, CAT I 1000V/CAT II 600V
Warranty Three years

zkiwi demo