Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Cảm biến nhiệt độ đáp ứng nhanh 5622 (PRTs)
Đối với các ứng dụng đo nhiệt độ đặc biệt đòi hỏi phản ứng nhanh hoặc ngâm ngắn trên một phạm vi nhiệt độ rộng, 5622 (PRTs) là giải pháp hoàn hảo, nó kết hợp với bộ hiển thị cầm tay 1523/1524 hoặc bộ hiển thị để bàn 1529 của Fluke tạo thành công cụ đo lường nhiệt mạnh mẽ và linh hoạt.
  Hãng sản xuất: Fluke
  • Hằng số thời gian nhanh: 0,4 giây
  • Có sẵn như là DIN / IEC Class A PRTs hoặc với hiệu chuẩn được công nhận NVLAP, mã số phòng thí nghiệm 200.348-0
  • Đường kính đầu dò kích thước khác nhau, từ 0,5 mm đến 3,2 mm
Specifications
Temperature Range  –200 °C to 350 °C 
Nominal RTPW  100 W
Temperature Coefficient 0.00385 W /W/°C nominal
Calibrated Probe Accuracy (includes calibration uncertainty and short-term stability) 

5622-05 and 5622-10: 
± 0.04 °C at  –200 °C 
± 0.04 °C at 0 °C 
± 0.09 °C at 200 °C 
± 0.09 °C at 300 °C 

5622-16 and 5622-32: 
± 0.04 °C at  –200 °C
± 0.04 °C at 0 °C 
± 0.045 °C at 200 °C 
± 0.055 °C at 300 °C 

Uncalibrated DIN/IEC Conformity  DIN/IEC Class A;
± 0.15 °C at 0 °C 
Time Constant
(63.2 %) 
From 0 °C to 100 °C: 
5622-05: 0.4 seconds 
5622-10: 1.5 seconds 
5622-16: 3.0 seconds 
5622-32: 10 seconds (90 %) 
Immersion Depth  5622-05: 10 mm (0.4 in) 
5622-10: 20 mm (0.8 in) 
5622-16: 32 mm (1.25 in) 
5622-32: 64 mm (2.5 in) 
Thermal EMF  20 mV at 350 °C 
Sheath  316 SST 
5622-05: 100 x 0.5 mm (4 x 0.02 in) 
5622-10: 100 x 1.0 mm (4 x 0.04 in) 
5622-16: 200 x 1.6 mm (8 x 0.06 in) 
5622-32: 200 x 3.2 mm (8 x 0.13 in) 
Cable  PVC, 4-wire cable, 2 meters long, 90 °C max temp 

zkiwi demo