Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Flow Computer Flow-X
• Flow-X là một trong số ít flow computer đủ điều kiện cho custody transfer (fiscal measurement) trong dầu khí. Flow Computer (FC) là phần rất quan trọng (không thể thiếu theo các tiêu chuẩn liên quan của API, AGA) của mọi hệ thống đo lưu lượng dầu - khí.
  Hãng sản xuất: Spirit IT
Flow Computer dùng để tính toán chính xác lưu lượng (quantity) và chất lượng (quality) của dầu - khí theo các tiêu chuẩn liên quan (nhất là của API - Viện Dầu khí Mỹ, AGA - Hiệp hội Gas Mỹ, GOST - Nga). 
Flow-X của Spirit IT hơn các đối thủ ở:
(i) độ chính xác (gần 10 lần) do sử dụng các công nghệ mới nhất và linh kiện tốt nhất;
(ii) sử dụng được cho cả đo khí (gas), đo dầu (liquid), và cho kiểm tra - đối chứng (proving);
(iii) Tùy ứng dụng mà khách hàng có thể lựa chọn cấu hình phù hợp, ví dụ chỉ 1 module cho 1 meter hoặc tới 08 modules gắn trên 1 rack cho 8 meter...;
(iv) firmware của Flow-X được cập nhật miễn phí khi có những cập nhật mới về tiêu chuẩn trong tính toán hay khi Spirit IT phát triển tính năng mới cho Flow computer.

zkiwi demo