Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Lò nhiệt đo lường 9190A Ultra-Cool
Lò nhiệt đo lường 9190A Ultra-Cool là lò nhiệt độ khô chính xác và ổn đinh nhất trên thị trường. Đây là thiết bị lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi những yêu cầu chặt chẽ của các phòng kiểm soát chất lượng, phòng sạch, phòng thí nghiệm tiêu chuẩn cao.
  Hãng sản xuất: Fluke

Dải nhiệt độ rộng

-95 ° C đến 140 ° C

Độ chính xác tuyệt vời 

Độ chính xác được xây dựng bằng cách sử dụng bộ đọc nhiệt kế bên trong: ± 0,05 ° C toàn dải

Hiển thị chính xác: ± 0,2 ° C toàn dải

Best-in-class ổn định

± 0.015 ° C toàn dải

Thời gian làm mát nhanh

23 ° C đến -90 ° C: 80 phút

23 ° C đến -95 ° C: 90 phút

140 ° C đến 23 ° C: 60 phút

Khả năng di chuyển

Chỉ nặng 16 kg (35 lbs)

Basunit specifications
Temperature range at 23 °C –95 °C to 140 °C (–139 °F to 284 °F)
Display  accuracy ± 0.2 °C full range
Accuracy with  external reference [3] ± 0.05 °C full range
Stability ± 0.015 °C full range
Axial uniformity at 40 mm (1.6  in) ± 0.05 °C full range
Radial gradient ±0.01 °C full range
Loading effect (with a 6.35  mm reference probe  and three  6.35  mm probes)
± 0.006 °C full range
(versus display  with one 6.35  mm probe)
± 0.25 °C at –95 °C
± 0.10 °C at 140 °C
Operating conditions 0 °C to 35 °C, 0 % to 90 %
RH (non-condensing) < 2000 m altitude
Environmental conditions for all specifications except temperature range 13 °C to 33 °C
Immersion (well)  depth 160  mm (6.3 in)
Well diameter 30 mm (1.18 in)
Heating time [1] –95 °C to 140 °C: 40 min
Cooling  time [1] 23 °C to –90 °C: 80 min
23 °C to –95 °C: 90 min
140 °C to 23 °C: 60 min
Stabilization time [2] 15 min
Resolution 0.01  °
Display LCD, °C or °F user selectable
Size (H x W x D) 380 mm x 205 mm x 480 mm (14.9 in x 8.0 in x 18.8 in)
Weight 16 kg (35 lb)
Power requirements 100 V to 115 V (± 10 %) 50/60 Hz, 575 W
200 V to 230 V (± 10 %) 50/60 Hz, 575 W
System fuse  ratings 115 V: 6.3 A T 250 V
230 V: 3.15  A T 250 V
4–20 mA Fuse  (-P model only) 50 mA F 250 V
Computer interface RS-232, USB Serial, and 9930 interface-it temperature calibration software included
Safety IEC 61010-1, Installation Category II, Pollution degree 2
Electromagnetic environment IEC 61326-1: Basic
Refrigerants R32 (Difluoromethane)
< 20 g, ASHRAE safety group A2L
R704 (Helium)
< 20 g, ASHRAE safety group A1
-P Specifications
Built-in reference thermometer readout accuracy (4-wire reference probe) [3] ± 0.010 °C at –95 °C
± 0.013 °C at –25 °C
± 0.015 °C at 0 °C
± 0.020 °C at 50 °C
± 0.025 °C at 140 °C
Reference resistance range 0 Ω to 400 Ω
Reference resistance accuracy [4] 0 Ω to 42 Ω: ± 0.0025 Ω
42 Ω to 400  Ω: ± 60 ppm of reading
Reference characterizations ITS-90, CVD, IEC-751, resistance
Reference measurement capability 4 wire
Reference probe connection 6-pin din with INFO-CON technology
Built-in RTD thermometer readout accuracy NI-120: ± 0.015 °C at 0 °C
PT-100 (385): ± 0.02 °C at 0 °C
PT-100 (3926):  ± 0.02 °C at 0 °C
PT-100 (JIS): ± 0.02 °C at 0 °C
RTD resistance range 0 Ω to 400 Ω
Resistance accuracy [4] 0 Ω to 25 Ω: ± 0.002 Ω
25 Ω to 400 Ω: ± 80 ppm of reading
RTD characterizations PT-100 (385), (JIS), (3926), NI-120, resistance
RTD measurement capability 2-wire, 3-wire, and 4-wire RTD with jumpers  only
RTD connection 4-terminal input
Built-in TC thermometer readout accuracy [5] Type J: ± 0.70 °C at 140 °C
Type K: ± 0.75 °C at 140 °C
Type T: ± 0.60 °C at 140 °C
Type E: ± 0.60 °C at 140 °C
Type R: ± 1.60  °C at 140  °C
Type S: ± 1.60  °C at 140  °C
Type M: ± 0.65  °C at 140  °C
Type L: ± 0.65  °C at 140  °C
Type U: ± 0.70 °C at 140 °C
Type N: ± 0.75 °C at 140 °C
Type C: ± 1.00 °C at 140 °C
TC millivolt range –10  mV to 75 mV
Voltage accuracy 0.025 % of reading +0.01 mV
Internal cold  junction compensation accuracy ± 0.35 °C (ambient of 13 °C to 33 °C)
TC connection Miniature connectors (ASTM E1684)
Built-in mA readout accuracy 0.02  % of reading + 0.002 mA
mA range Cal 4-22 mA, Spec 4-24 mA
mA connection 2 terminal  input
Loop power function 24 V dc loop power
Built-in electronics temperature coefficient
(0 °C to 13 °C, 33 °C to 50 °C)
± 0.005 % of range  per °C
 

zkiwi demo