Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Phần mềm eXLerate
EXLERATE - SOFTWARE • eXLerate là phần mềm chuyên cho tự động hóa hệ thống đo lường và điều khiển trong công nghiệp dầu khí. eXLerate có đủ các chức năng của một hệ thống SCADA/HMI (Giám sát - Điều khiển - Thu thập số liệu) và được tích hợp thêm các tính năng quan trọng, đặc thù cho điều khiển và đo lường dầu khí như: Chứng thực dữ liệu (Validation) để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ/toàn vẹn của dữ liệu, Tính toán sản lượng theo tiêu chuẩn hoặc cách thức phù hợp, Chẩn đoán lỗi/sự cố, Hỗ trợ mọi kiểu thiết kế dự phòng để đảm bảo an toàn và khả dụng của dữ liệu (redundancy), Báo cáo theo các yêu cầu vận hành, quản lý khác nhau, Khả năng tùy biến (customize) cao theo các yêu cầu đặc thù của khách hàng, Máy tính lưu lượng ảo (Virtual Flow Computer) để đối chiếu với các tính toán, kết quả từ phần cứng (flow computer) bên ngoài ... • Trên nền eXLerate, Spirit IT đã cùng Petronas xây dựng hệ thống SmartCen để triển khai, áp dụng đồng bộ cho toàn hệ thống khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến của Petronas. Đến nay Spirit IT đã triển khai SmartCen ở 25 sites khó nhất trên tổng số 200 sites của Petronas và dự kiến hoàn thành vào 2011
  Hãng sản xuất: Spirit IT

FEATURES

 • Field-proven and highly stable
 • All-in-one product
 • Used by the largest oil and gas companies
 • Flow-X calculation library
 • Embedded hot-standby redundancy
 • 64-bit communication for accuracy
 • Ready-to-use application templates
 • Embedded redundancy and data transparency
 • Validation and calibration procedures
 • Control Charts for meter factors / K factors.
 • Control Charts for analyzers and instrumentation.
 • Unlimited periodic measurement data
 • Real-time smart meter diagnostic
 • Recalculations on lab analysis and proving.
 • CUSUM statistical analysis
 • Central audit trail and event log
zkiwi demo