Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Ngày 02/05/2019, TT-Group đã hoàn thành các hạng mục lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn sử dụng Hệ thống cải thiện chất lượng điện năng Elspec Equalizer ở 3...
Từ ngày 11/12/2018 đến ngày 14/12/2018, Công ty Cổ phần Tổ hợp Chuyển giao Công nghệ (TT-Group) và hãng Spektra/Đức đã tổ chức đào tạo, nghiệm thu và hướng...
Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 19/12/2018, Công ty Cổ phần Tổ hợp Chuyển Giao Công nghệ (TT-Group) đã tiến hành nghiệm thu, đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết...
Nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu thí nghiệm PD Online cho cáp ngầm và tủ hợp bộ theo sự chỉ đạo của Tổng công ty điện lực miền Nam, ngày 14/5/2018, công ty...
Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 28/11/2017, Công ty Cổ phần Tổ hợp Chuyển giao Công nghệ (TT-Group) đã tiến hành bàn giao và chuyển giao công nghệ Thiết bị chuẩn...
Từ ngày 30/05/2017 đến ngày 01/06/2017, TT-Group đã tổ chức các buổi giới thiệu các thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ, áp suất (Additel-Mỹ, Fluke-Mỹ) và thiết...
Ngày 21/4/2017, các cán bộ của Công ty Điện lực Nam Định đã có buổi đến thăm cơ sở kỹ thuật và Trung tâm Đo lường và Hiệu chuẩn của TT-Group.
  1    2   3   4   5       
zkiwi demo