Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Hoàn thiện giải pháp chẩn đoán phóng điện cục bộ Online cho Công ty Thí nghiệm điện miền Nam

Nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu thí nghiệm PD Online cho cáp ngầm và tủ hợp bộ theo sự chỉ đạo của Tổng công ty điện lực miền Nam, ngày 14/5/2018, công ty TT-Group đã hoàn thành công tác chuyển giao cũng như đào tạo vận hành thiết bị chẩn đoán phóng điện cục bộ online HVPD Longshot cho Công ty Thí nghiệm điện miền Nam – ETC 2.

Trong quá trình tổ chức chuyển giao công nghệ, Ông Brett Sharp - Chuyên gia Kỹ thuật của hãng HVPD/Anh đã cùng với các kỹ sư của ETC 2 tổ chức chạy vận hành tại 2 trạm biến áp 110kV thuộc Bình Dương. Qua quá trình vận hành, các kỹ sư của ETC2 đã bước đầu nắm vững được công nghệ chẩn đoán chuyên sâu và xác định vị trí PD thông qua việc phân tích dạng xung bằng thiết bị HVPD Longshot.

Với công cụ HVPD Longshot, ETC2 sẽ phát huy được thế mạnh của mình trong công tác chẩn đoán phân tích phóng điện cục bộ cho đối tượng cáp ngầm và tủ hợp bộ, cũng như công tác nghiên cứu và phát triển sau này.

Thực hiện yêu cầu nâng cao các chỉ số về đảm bảo chất lượng cung ứng điện SAIDI, SAIFI của EVN, công ty TT-Group sẽ luôn đồng hành cùng với ETC2 khai thác và phát triển thế mạnh sản phẩm HVPD Longshot, để việc Chẩn đoán Online ngày một phát triển, không chỉ cho cáp ngầm và tủ hợp bộ mà còn cả MBA và các thiết bị khác trên lưới điện Việt Nam.

Một số hình ảnh buổi đào tạo tại Công ty thí nghiệm điện Miền Nam:

Công tác đào tạo tại công ty thí nghiệm điện miền Nam

Tiến hành đo đạc thực tế ngoài hiện trường – Đầu cáp ngầm

Hình ảnh đo đạc thực tế ngoài hiện trường – Tủ hợp bộ

zkiwi demo