Danh mục sản phẩm
Thông tin nổi bật
Tổ chức bàn giao và chuyển giao công nghệ Thiết bị chuẩn đoán Online phóng điện cục bộ cho cáp lực và tủ hợp bộ - Mã hiệu HVPD Longshot của hãng HVPD / Anh

Từ ngày 20/11 đến ngày 28/11, Công ty Cổ phần Tổ hợp Chuyển giao Công nghệ (TT-Group) đã tiến hành bàn giao và chuyển giao công nghệ Thiết bị chuẩn đoán Online phóng điện cục bộ cho cáp lực và tủ hợp bộ - Mã hiệu HVPD Longshot của hãng High Voltage Partial Discharge Ltd (HVPD)/ Anh cho Công ty thí nghiệm điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Với giải pháp thí nghiệm và định vị điểm PD mà không cần phải ngắt điện trên các đối tượng là cáp lực và tủ phân phối, thiết bị đã đáp ứng được nhu cầu đánh giá PD và xác định vị trí phóng điện cục bộ, đồng thời tuân theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về hạn chế tối đa việc cắt điện trong công tác thí nghiệm.

Chuyên gia Kỹ thuật của hãng HVPD/Anh - ông Brett Sharp đã thực hiện chuyển giao công nghệ cho các kỹ sư của đơn vị sử dụng làm chủ công nghệ đo PD Online cho đối tượng là cáp ngầm và tủ hợp bộ. Cũng trong thời gian đào tạo, chuyên gia của hãng đã cùng các kỹ sư của Công ty thí nghiệm điện lực thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đo đạc thực tế trên một số tuyến cáp ngầm trung thế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thí nghiệm cho thấy, vị trí điểm PD xác định được bằng thiết bị HVPD Longshot khi thí nghiệm online hoàn toàn trùng khớp với kết quả đã được tiến hành thí nghiệm offline trước đây. Điều đó chứng tỏ, thiết bị hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu đánh giá và định vị điểm PD bên trong các tuyến cáp lực một cách nhanh chóng và đơn giản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về việc đảm bảo độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cũng như hỗ trợ nhanh chóng đưa ra các giải pháp thực tế trong việc kiểm soát chất lượng cáp lực trong vận hành.

Một số hình ảnh về chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ:

zkiwi demo